Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce uspołecznionej w 1989 r.

Monitor Polski

M.P.1990.5.40

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 lutego 1990 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 7 lutego 1990 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce uspołecznionej w 1989 r.

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 października 1986 r. o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 39, poz. 192 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) ogłasza się, co następuje:
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce uspołecznionej w roku 1989 wynosiło 206.758 zł.