Monitor Polski

M.P.1992.5.34

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 lutego 1992 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 10 lutego 1992 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 1991 r. i w drugim półroczu 1991 r.

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 października 1986 r. o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1990 r. Nr 58, poz. 343 i z 1991 r. Nr 80, poz. 350) ogłasza się, iż przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 1991 r. wynosiło 1.770 tys. zł, a w drugim półroczu 1991 r. 1.910 tys. zł.