Monitor Polski

M.P.2014.1149

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 grudnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255) ogłasza się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach, bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, z uwzględnieniem sfery budżetowej bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych, bez Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej i Telekomunikacja Polska - Spółka Akcyjna 1 , w trzecim kwartale 2014 r., określoną w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE W WOJEWÓDZTWACH, BEZ WYPŁAT Z ZYSKU LUB NADWYŻKI BILANSOWEJ W SPÓŁDZIELNIACH, Z UWZGLĘDNIENIEM SFERY BUDŻETOWEJ BEZ DODATKOWYCH WYNAGRODZEŃ ROCZNYCH, BEZ POCZTY POLSKIEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ I TELEKOMUNIKACJA POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA, W TRZECIM KWARTALE 2014 R.

Lp.WojewództwoPrzeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)
123
1dolnośląskie4 047,65
2kujawsko-pomorskie3 490,88
3lubelskie3 537,83
4lubuskie3 449,97
5łódzkie3 668,37
6małopolskie3 775,31
7mazowieckie4 899,84
8opolskie3 694,52
9podkarpackie3 434,15
10podlaskie3 572,70
11pomorskie4 057,04
12śląskie4 054,92
13świętokrzyskie3 475,47
14warmińsko-mazurskie3 408,93
15wielkopolskie3 629,80
16zachodniopomorskie3 700,85
1 W dniu 31 grudnia 2013 r., w wyniku przeprowadzonego połączenia, Telekomunikacja Polska - Spółka Akcyjna połączyła się z Polską Telefonią Komórkową Centertel Sp. z o.o. oraz Orange Polska Sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku na Telekomunikację Polską - Spółka Akcyjna, która równocześnie zmieniła nazwę na Orange Polska S.A.