Monitor Polski

M.P.2009.78.982

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 grudnia 2009 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2009 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1 ) ogłasza się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach, bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, z uwzględnieniem sfery budżetowej bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych, bez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" i Telekomunikacja Polska - Spółka Akcyjna, w trzecim kwartale 2009 r., określoną w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK 

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE W WOJEWÓDZTWACH, BEZ WYPŁAT Z ZYSKU LUB NADWYŻKI BILANSOWEJ W SPÓŁDZIELNIACH, Z UWZGLĘDNIENIEM SFERY BUDŻETOWEJ BEZ DODATKOWYCH WYNAGRODZEŃ ROCZNYCH, BEZ PRZEDSIĘBIORSTWA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ "POCZTA POLSKA" I TELEKOMUNIKACJA POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA, W TRZECIM KWARTALE 2009 R.

Lp.WojewództwoPrzeciętne miesięczne wynagrodzenie

(w zł)

123
1dolnośląskie3.304,15
2kujawsko-pomorskie2.879,47
3lubelskie2.914,84
4lubuskie2.856,28
5łódzkie2.933,79
6małopolskie3.108,13
7mazowieckie4.242,92
8opolskie3.079,83
9podkarpackie2.804,64
10podlaskie2.962,87
11pomorskie3.345,85
12śląskie3.384,15
13świętokrzyskie2.930,57
14warmińsko-mazurskie2.786,23
15wielkopolskie3.060,55
16zachodniopomorskie3.089,07
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2157 i Nr 281, poz. 2783, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 220, poz. 1600 i Nr 251, poz. 1844, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 309 i Nr 65, poz. 545.