Monitor Polski

M.P.1998.41.573

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 listopada 1998 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 10 listopada 1998 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 1998 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 507, Nr 103, poz. 651, Nr 115, poz. 741, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 943) ogłasza się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach oraz nagród z zakładowego funduszu nagród, z uwzględnieniem sfery budżetowej bez przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz bez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" i Telekomunikacji Polskiej - Spółka Akcyjna w trzecim kwartale 1998 r., określoną w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE W WOJEWÓDZTWACH BEZ WYPŁAT Z ZYSKU I NADWYŻKI BILANSOWEJ W SPÓŁDZIELNIACH ORAZ NAGRÓD Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU NAGRÓD, Z UWZGLĘDNIENIEM SFERY BUDŻETOWEJ BEZ PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO "POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE" ORAZ BEZ PRZEDSIĘBIORSTWA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ "POCZTA POLSKA" I TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ - SPÓŁKA AKCYJNA W TRZECIM KWARTALE 1998 R.

Lp.WojewództwoPrzeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)
123
1warszawskie1.819,91
2bialskopodlaskie1.026,18
3białostockie1.171,87
4bielskie1.210,92
5bydgoskie1.166,13
6chełmskie1.050,46
7ciechanowskie1.119,09
8częstochowskie1.091,46
9elbląskie1.194,32
10gdańskie1.296,51
11gorzowskie1.103,72
12jeleniogórskie1.188,30
13kaliskie1.070,31
14katowickie1.433,76
15kieleckie1.129,81
16konińskie1.215,91
17koszalińskie1.101,84
18krakowskie1.315,14
19krośnieńskie1.059,33
20legnickie1.310,83
21leszczyńskie1.092,71
22lubelskie1.192,45
23łomżyńskie1.088,74
24łódzkie1.187,05
25nowosądeckie1.042,62
26olsztyńskie1.140,06
27opolskie1.207,19
28ostrołęckie1.123,80
29pilskie1.075,48
30piotrkowskie1.154,13
31płockie1.304,15
32poznańskie1.358,70
33przemyskie1.035,75
34radomskie1.098,61
35rzeszowskie1.162,37
36siedleckie1.071,42
37sieradzkie1.044,69
38skierniewickie1.109,00
39słupskie1.049,21
40suwalskie1.071,66
41szczecińskie1.305,49
42tarnobrzeskie1.134,67
43tarnowskie1.113,94
44toruńskie1.135,03
45wałbrzyskie1.100,77
46włocławskie1.069,25
47wrocławskie1.273,25
48zamojskie1.009,23
49zielonogórskie1.127,69