Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach w pierwszym kwartale 2014 r.

Monitor Polski

M.P.2014.470

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 czerwca 2014 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255) ogłasza się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach, bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, z uwzględnieniem sfery budżetowej bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych, bez Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej i Telekomunikacja Polska - Spółka Akcyjna 1 , w pierwszym kwartale 2014 r., określoną w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE W WOJEWÓDZTWACH, BEZ WYPŁAT Z ZYSKU LUB NADWYŻKI BILANSOWEJ W SPÓŁDZIELNIACH, Z UWZGLĘDNIENIEM SFERY BUDŻETOWEJ BEZ DODATKOWYCH WYNAGRODZEŃ ROCZNYCH, BEZ POCZTY POLSKIEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ I TELEKOMUNIKACJA POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA, W PIERWSZYM KWARTALE 2014 R.

Lp.WojewództwoPrzeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)
123
1dolnośląskie3 897,65
2kujawsko-pomorskie3 353,44
3lubelskie3 515,45
4lubuskie3 334,63
5łódzkie3 592,32
6małopolskie3 690,19
7mazowieckie4 981,47
8opolskie3 545,10
9podkarpackie3 344,58
10podlaskie3 414,29
11pomorskie3 968,15
12śląskie4 038,98
13świętokrzyskie3 378,27
14warmińsko-mazurskie3 311,76
15wielkopolskie3 577,21
16zachodniopomorskie3 588,62
1 W dniu 31 grudnia 2013 r., w wyniku przeprowadzonego połączenia, Telekomunikacja Polska - Spółka Akcyjna połączyła się z Polską Telefonią Komórkową Centertel Sp. z o.o. oraz Orange Polska Sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku na Telekomunikację Polską - Spółka Akcyjna, która równocześnie zmieniła nazwę na Orange Polska S.A.