Monitor Polski

M.P.2017.55

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 stycznia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2016 r.

Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2016 r. wyniosło 4635,77 zł.