Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 1995 r.

Monitor Polski

M.P.1995.66.750

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 grudnia 1995 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 grudnia 1995 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 1995 r.

Na podstawie § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1994 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych oraz mierniczego górniczego i geologa górniczego (Dz. U. Nr 109, poz. 522) ogłasza się, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 1995 r. wyniosło 863,03 zł.