Monitor Polski

M.P.2018.1161

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 listopada 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1020 i 1540) ogłasza się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2017 r., określoną w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO W GOSPODARCE NARODOWEJ W WOJEWÓDZTWACH W 2017 R.

Lp.WojewództwoPrzeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)
123
1dolnośląskie4400,05
2kujawsko-pomorskie3717,21
3lubelskie3824,28
4lubuskie3754,54
5łódzkie3925,97
6małopolskie4097,35
7mazowieckie5219,09
8opolskie3923,58
9podkarpackie3684,71
10podlaskie3815,23
11pomorskie4211,69
12śląskie4247,44
13świętokrzyskie3705,65
14warmińsko-mazurskie3641,32
15wielkopolskie3937,81
16zachodniopomorskie3890,86