Monitor Polski

M.P.2016.1163

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 listopada 2016 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 18 listopada 2016 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2071 oraz z 2016 r. poz. 195, 615 i 1250) ogłasza się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2015 r., określoną w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO

W GOSPODARCE NARODOWEJ W WOJEWÓDZTWACH W 2015 R.

Lp.WojewództwoPrzeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)
123
1dolnośląskie3960,48
2kujawsko-pomorskie3369,85
3lubelskie3497,98
4lubuskie3375,72
5łódzkie3574,28
6małopolskie3667,02
7mazowieckie4801,53
8opolskie3565,04
9podkarpackie3371,47
10podlaskie3455,57
11pomorskie3851,68
12śląskie3969,67
13świętokrzyskie3374,56
14warmińsko-mazurskie3324,04
15wielkopolskie3543,24
16zachodniopomorskie3526,96