Monitor Polski

M.P.2015.1167

| Akt nienormatywny
Wersja od: 1 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 18 listopada 2015 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255 oraz z 2015 r. poz. 1169 i 1582) ogłasza się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2014 r., określoną w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO W GOSPODARCE NARODOWEJ W WOJEWÓDZTWACH W 2014 R.

Lp.WojewództwoPrzeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)
123
1dolnośląskie3814,42
2kujawsko-pomorskie3273,13
3lubelskie3412,78
4lubuskie3247,04
5łódzkie3419,12
6małopolskie3485,33
7mazowieckie4657,07
8opolskie3425,56
9podkarpackie3266,17
10podlaskie3348,38
11pomorskie3746,69
12śląskie3862,32
13świętokrzyskie3244,84
14warmińsko-mazurskie3223,04
15wielkopolskie3421,43
16zachodniopomorskie3402,10