Monitor Polski

M.P.2019.49

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 stycznia 2019 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2018 r.

Na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1311) ogłasza się, że przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego w 2018 r. wyniosła 887,30 zł.