Monitor Polski

M.P.2017.44

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 stycznia 2017 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 13 stycznia 2017 r.
w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2016 r.

Na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. z 2014 r. poz. 1160, z 2015 r. poz. 200 oraz z 2016 r. poz. 615 i 2260) ogłasza się, że przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego w 2016 r. wyniosła 780,38 zł.