Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego w 2013 r.

Monitor Polski

M.P.2014.48

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 stycznia 2014 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 stycznia 2014 r.
w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2013 r.

Na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.) ogłasza się, że przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego w 2013 r. wyniosła 809,51 zł.