Przeciętna roczna wysokość emerytury podstawowej w latach 1983-1990.

Monitor Polski

M.P.1991.4.23

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 1991 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 28 stycznia 1991 r.
w sprawie przeciętnej rocznej wysokości emerytury podstawowej w latach 1983-1990.

Na podstawie art. 25 ust. 8 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24) ogłasza się, że przeciętna roczna wysokość emerytury podstawowej w latach 1983 - 1990 wyniosła w złotych:
1983 r. - 5.000,

1984 r. - 5.000,

1985 r. - 5.000,

1986 r. - 6.667,

1987 r. - 7.000,

1988 r. - 12.033,

1989 r. - 49.583,

1990 r. - 345.000.