§ 6. - Prowadzenie gospodarki kasowej oraz rachunkowości w państwowych biurach notarialnych.

Monitor Polski

M.P.1988.22.205

Akt utracił moc
Wersja od: 22 sierpnia 1988 r.
§  6.
1.
W razie dokonywania czynności notarialnych poza lokalem biura, pokwitowanie na przyjęcie wpłaty wydaje notariusz z odrębnego kwitariusza przychodowego.
2.
Notariusz otrzymuje kwitariusz przychodowy od kasjera przed wyjazdem dla dokonania czynności i zwraca go, wraz z przyjętą gotówką, po powrocie, najpóźniej w dniu następnym.
3.
Kasjer, przyjmując gotówkę od notariusza, zamieszcza na odwrocie trzeciego egzemplarza ostatniego pokwitowania potwierdzenie przyjętej sumy (cyframi i słownie) oraz wpisuje numery wydanych przez notariusza pokwitowań; potwierdzenie to powinno być zaopatrzone w datę oraz podpisy kasjera i notariusza.