§ 11. - Prowadzenie gospodarki kasowej oraz rachunkowości w państwowych biurach notarialnych.

Monitor Polski

M.P.1988.22.205

Akt utracił moc
Wersja od: 22 sierpnia 1988 r.
§  11.
Sposób sporządzania zestawień miesięcznych obrotów należności pobranych gotówką określają odrębne przepisy.