§ 10. - Prowadzenie gospodarki kasowej oraz rachunkowości w państwowych biurach notarialnych.

Monitor Polski

M.P.1988.22.205

Akt utracił moc
Wersja od: 22 sierpnia 1988 r.
§  10.
1.
Państwowe biura notarialne otrzymują kwitariusze przychodowe z właściwych terytorialnie sądów rejonowych, które prowadzą ewidencję i kontrolę wydawanych kwitariuszy.
2.
Kwitariusze przychodowe powinny być oznaczane przez kasjera kolejnym numerem łamanym przez skrót danego roku budżetowego i literą N, np. 1/86/N, 2/86/N.
3.
Kwitariusze przychodowe wykorzystywane przez notariuszy w toku pracy w terenie oznacza się odrębną kolejną numeracją, łamaną przez skrót danego roku budżetowego, i literami NT.
4.
Wykorzystane kwitariusze przychodowe przechowuje się w sposób ustalony dla dowodów kasowych.