Protokół Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2017.1178

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 grudnia 2017 r.

PROTOKÓŁ
ZGROMADZENIA NARODOWEGO
zwołanego w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 5 grudnia 2017 r.

Początek posiedzenia o godz. 15 min. 05

Przewodniczący: Marszałek Sejmu Marek Kuchciński

Sekretarze Zgromadzenia Narodowego:

Poseł Małgorzata Golińska,

Senator Marek Pęk.

Obecni członkowie Zgromadzenia Narodowego według załączonej listy.

Marszałek Sejmu - w obecności Marszałka Senatu - otwiera obrady Zgromadzenia Narodowego.

(zebrani śpiewają hymn państwowy)

Marszałek Sejmu powołuje sekretarzy Zgromadzenia Narodowego,

informuje, że protokół prowadzić będzie poseł sekretarz.

Marszałek Sejmu wita zgromadzonych.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wygłasza orędzie.

Poseł sekretarz odczytuje protokół Zgromadzenia Narodowego.

Na tym protokół zakończono.