Monitor Polski

M.P.2016.457

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ
ZGROMADZENIA NARODOWEGO
z dnia 15 kwietnia 2016 r.
zwołanego w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Poznań, dnia 15 kwietnia 2016 r.

Początek posiedzenia o godz. 12 min 05.

Przewodniczący Marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Sekretarze Zgromadzenia Narodowego:

Poseł Małgorzata Golińska,

Senator Marek Pęk.

Obecni członkowie Zgromadzenia Narodowego według załączonej listy.

Marszałek Sejmu - w obecności Marszałka Senatu - otwiera obrady Zgromadzenia Narodowego.

(zebrani śpiewają hymn państwowy)

Marszałek Sejmu powołuje sekretarzy Zgromadzenia Narodowego,

informuje, że protokół prowadzić będzie poseł sekretarz.

Marszałek Sejmu wita zgromadzonych i wygłasza słowo powitalne.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski odczytuje podjęte przez Sejm i Senat uchwały w 1050. rocznicę Chrztu Polski.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wygłasza orędzie.

Poseł sekretarz odczytuje protokół Zgromadzenia Narodowego.

Na tym protokół zakończono.