Program prac Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Monitor Polski

M.P.1988.30.263

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 października 1988 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 14 października 1988 r.
w sprawie programu prac Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej aprobuje przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów Mieczysława Rakowskiego program prac Rządu. Sejm wyraża przekonanie, że zapowiadana konsekwentna i zdecydowana polityka kontynuowania głębokich reform i socjalistycznej odnowy, w oparciu o szerokie porozumienie narodowe, zyska dla działalności Rządu rosnące poparcie społeczne.