§ 9. - Produkcja i sprzedaż wyrobów kulinarnych w zakładach gastronomicznych.

Monitor Polski

M.P.1969.51.397

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1970 r.
§  9. 1
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1971 r.
1 § 9 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 30 czerwca 1970 r. (M.P.70.23.184) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1970 r.