Monitor Polski

M.P.1952.A-16.187

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 lutego 1952 r.

UCHWAŁA NR 53
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 lutego 1952 r.
w sprawie premii za dostawy trzody chlewnej.

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1952 r. o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych (Dz. U. R. P. Nr 8, poz. 46) Rada Ministrów uchwala:
§  1. Za trzodę chlewną, dostarczoną w ramach obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych w ustalonych terminach, dostawcy przysługuje premia gotówkowa w wysokości 10% obowiązującej ceny skupu oraz prawo do nabycia 2 kg węgla za 1 kg dostarczonego żywca.
§  2. Za trzodę chlewną dostarczoną ponad wysokość obowiązującej dostawy zwierząt rzeźnych, a nie objętą umowami kontraktacyjnymi, dostawcy przysługuje premia gotówkowa w wysokości 20% obowiązującej ceny skupu oraz prawo do nabycia 2 kg węgla za 1 kg dostarczonego żywca.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.