Monitor Polski

M.P.2018.867

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 3 września 2018 r.
o prawomocnym złożeniu sędziego z urzędu

Na podstawie art. 109b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
Pani Magdalena Izabela Płonka - sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku została prawomocnie złożona z urzędu; stosunek służbowy wygasł z dniem 5 czerwca 2018 r.