§ 4. - Pozwolenia na przywóz towarów z zagranicy przeznaczonych dla odbiorców nie będących osobami fizycznymi.

Monitor Polski

M.P.1960.83.378

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 1960 r.
§  4.
Traci moc zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 4 lipca 1959 r. w sprawie pozwoleń na przywóz niektórych towarów z zagranicy w obrocie towarowym pozaplanowym (Monitor Polski Nr 62, poz. 318).