§ 3. - Pozwolenia na przywóz towarów z zagranicy przeznaczonych dla odbiorców nie będących osobami fizycznymi.

Monitor Polski

M.P.1960.83.378

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 1960 r.
§  3.
Przepisy niniejszego zarządzenia nie mają zastosowania do:
1)
towarów przywożonych przez wykonawców narodowych planów gospodarczych w zakresie obrotu towarowego z zagranicą,
2)
towarów, na których przywóz jest wymagane pozwolenie stosownie do uwag w taryfie celnej przywozowej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1960 r. w sprawie ustanowienia taryfy celnej przywozowej (Dz. U. Nr 43, poz. 262).