§ 1. - Pozwolenia na przywóz towarów z zagranicy przeznaczonych dla odbiorców nie będących osobami fizycznymi.

Monitor Polski

M.P.1960.83.378

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 1960 r.
§  1.
Do udzielania pozwoleń na przywóz towarów z zagranicy przeznaczonych dla osób nie będących osobami fizycznymi upoważnia się urzędy celne I i II kl.