Monitor Polski

M.P.2019.775

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 września 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie pozostałych kosztów jednostkowych oraz stawki dofinansowania

Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538 oraz z 2019 r. poz. 412, 1210, 1495 i 1532) ogłasza się:
1) pozostałe koszty jednostkowe, o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, w postaci:
a) kosztów własnych prowadzenia działalności gospodarczej, które określone zostały w załączniku nr 1 do obwieszczenia,
b) kosztów bilansowania charakterystyki zapotrzebowania na energię elektryczną, które określone zostały w załączniku nr 2 do obwieszczenia,
c) marży uzależnionej od łącznego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym, które określone zostały w załączniku nr 3 do obwieszczenia;
2) stawkę dofinansowania, o której mowa w art. 7 ust. 4c ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, wynoszącą 15,00 zł/MWh.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Koszty własne prowadzenia działalności gospodarczej (Kw) w odniesieniu do grup napięć określonych w § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia (Dz. U. poz. 1369)

GrupaJednostkaKw
Grupa Gzl/MWh20,70
Grupa Czl/MWh17,43
Grupa Bzl/MWh7,89
Grupa Azl/MWh7,71

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Koszty bilansowania charakterystyki zapotrzebowania na energię elektryczną (Kβ) w odniesieniu do grup napięć określonych w § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 19 lipca2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia

GrupaJednostkaKB
Grupa Gzl/MWh1,66
Grupa Czl/MWh1,11
Grupa Bzl/MWh0,87
Grupa Azl/MWh0,20

ZAŁĄCZNIK Nr  3  2  

Marża (M) w odniesieniu do grup napięć, określonych w § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia, uzależniona od łącznego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym w 2018 r. przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną

Lp.Wolumen sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym w 2018 r. przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektrycznąJednostkaM
Grupa

G

Grupa

C

Grupa

B

Grupa

A

1powyżej 35 000 000 MWhzl/MWh1,004,001,200,50
2nie więcej niż 35 000 000 MWh

oraz powyżej 25 000 000 MWh

zl/MWh1,104,421,330,55
3nie więcej niż 25 000 000 MWh

oraz powyżej 15 000 000 MWh

zl/MWh1,224,881,460,61
4nie więcej niż 15 000 000 MWh

oraz powyżej 10 000 000 MWh

zl/MWh1,285,131,540,64
5nie więcej niż 10 000 000 MWh

oraz powyżej 9 000 000 MWh

zl/MWh1,415,641,920,71
6nie więcej niż 9 000 000 MWh

oraz powyżej 8 000 000 MWh

zl/MWh1,556,212,400,78
7nie więcej niż 8 000 000 MWh

oraz powyżej 7 000 000 MWh

zl/MWh1,716,833,010,85
8nie więcej niż 7 000 000 MWh

oraz powyżej 6 000 000 MWh

zl/MWh1,887,513,760,94
9nie więcej niż 6 000 000 MWh

oraz powyżej 5 000 000 MWh

zl/MWh2,078,264,701,03
10nie więcej niż 5 000 000 MWh

oraz powyżej 4 000 000 MWh

zl/MWh2,279,095,871,14
11nie więcej niż 4 000 000 MWh

oraz powyżej 3 000 000 MWh

zl/MWh2,5010,007,341,25
12nie więcej niż 3 000 000 MWh

oraz powyżej 2 000 000 MWh

zl/MWh2,7511,009,171,37
13nie więcej niż 2 000 000 MWh

oraz powyżej 1 000 000 MWh

zl/MWh3,0212,1011,471,51
14nie więcej niż 1 000 000 MWh

oraz powyżej 500 000 MWh

zl/MWh3,3313,3114,331,66
15nie więcej niż 500 000 MWh

oraz powyżej 200 000 MWh

zl/MWh3,6614,6417,921,83
16nie więcej niż 200 000 MWh

oraz powyżej 100 000 MWh

zl/MWh4,0216,1022,392,01
17nie więcej niż 100 000 MWhzl/MWh4,4317,7127,992,21
1 Minister Energii kiemje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).
2 Załącznik nr 3 zmieniony obwieszczeniem z dnia 5 września 2019 r. (M.P.2019.795).