Monitor Polski

M.P.1947.152.906

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 1947 r.

ZARZĄDZENIE
DYREKTORA GŁÓWNEGO URZĘDU KONTROLI PRASY, PUBLIKACYJ I WIDOWISK
z dnia 13 grudnia 1947 r.
o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 5.VII.1946 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 210), w związku z art. 8 dekretu z dnia 21.XI.1938 r. o prawie prasowym (Dz. U. R. P. Nr 89) - pozbawiam debitu i zakazuję rozpowszechniania wychodzącego w Belgii (Bruksela) czasopisma w języku francuskim pt. "Europe - Amerique".