Monitor Polski

M.P.1947.151.902

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 grudnia 1947 r.

ZARZĄDZENIE
DYREKTORA GŁÓWNEGO URZĘDU KONTROLI PRASY, PUBLIKACYJ I WIDOWISK
z dnia 9 grudnia 1947 r.
o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 5.VII.1946 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 210) w związku z art. 8 dekretu z dnia 21.XI.1938 r. o prawie prasowym - pozbawiam debitu komunikacyjnego i zakazuję rozpowszechniania następujących czasopism, wydawanych w języku polskim:
1) w Stanach Zjednoczonych: "Dziennik dla Wszystkich" - miejsce wyd. Buffallo;
2) we Francji: "Narodowiec" - miejsce wydania Lens;
3) w Szwecji: "Wiadomości Polskie" - miejsce wyd. Sztokholm.