Monitor Polski

M.P.1947.129.809

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 1947 r.

ZARZĄDZENIE
DYREKTORA GŁÓWNEGO URZĘDU KONTROLI PRASY, PUBLIKACYJ I WIDOWISK
z dnia 3 października 1947 r.
o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 5.VII.1946 roku o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 210) w związku z art. 8 dekretu z dnia 21.XI.1938 r. o prawie prasowym - pozbawiam debitu komunikacyjnego i zakazuję rozpowszechniania następujących czasopism, wydawanych w języku polskim:
w Wielkiej Brytanii:
a) "Droga" - miejsce wydania Londyn,
b) "Sprawy Międzynarodowe" - miejsce wydania Londyn,
c) "Nasza Droga" - miejsce wydania Londyn,
d) "R. C. S." (Ruch Chrześcijańsko-Społeczny) - miejsce wydania Londyn,
e) "Życie" - miejsce wydania Londyn,
f) "Światpol" - biuletyn informacyjny - miejsce wydania Londyn,
g) "Za Wolność i Niepodległość" - miejsce wydania Londyn.