Monitor Polski

M.P.1952.A-82.1324

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1952 r.

ZARZĄDZENIE
NACZELNEGO DYREKTOR GŁÓWNEGO URZĘDU KONTROLI PRASY, PUBLIKACJI I WIDOWISK
z dnia 18 września 1952 r.
o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.

Na podstawie § 2 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 1949 r. w sprawie organizacji i właściwości Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk oraz urzędów podległych (Dz. U. Nr 32, poz. 241) pozbawiam debitu i zakazuję rozpowszechniania czasopisma "Quarterly World Review", wychodzącego w Londynie, Detroit, Nowym Jorku, w Kanadzie – Toronto, Amsterdamie, Antwerpii i w Paryżu.