Monitor Polski

M.P.1951.A-105.1544

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1951 r.

ZARZĄDZENIE
NACZELNEGO DYREKTOR GŁÓWNEGO URZĘDU KONTROLI PRASY, PUBLIKACJI I WIDOWISK
z dnia 20 grudnia 1951 r.
o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.

Na podstawie § 2 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 1949 r. - w sprawie organizacji i właściwości Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk oraz urzędów podległych (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 241) pozbawiam debitu i zakazuję rozpowszechniania pisma "Unser Oberschlesien", wychodzącego w języku niemieckim we Frankfurcie nad Menem, Niemcy Zachodnie.