§ 8. - Powoływanie, obowiązki i wynagrodzenie rzeczoznawców w postępowaniu o przymusowy wykup maszyn. - M.P.1951.A-46.603 - OpenLEX

§ 8. - Powoływanie, obowiązki i wynagrodzenie rzeczoznawców w postępowaniu o przymusowy wykup maszyn.

Monitor Polski

M.P.1951.A-46.603

Akt utracił moc
Wersja od: 16 lipca 1955 r.
§  8.
1.
Rzeczoznawca po dokonaniu oględzin maszyn powinien wydać na piśmie opinię zawierającą krótkie uzasadnienie.
2.
Władza orzekająca o wykupie maszyn może w razie potrzeby wezwać rzeczoznawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień.
3. 3
Dla umożliwienia wydania przez rzeczoznawcę opinii jednostki gospodarki uspołecznionej udostępnią rzeczoznawcy na jego wniosek znajdujące się w ich posiadaniu katalogi i cenniki maszyn przemysłowych i urządzeń technicznych pochodzące sprzed dnia 1 września 1939 r.
3 § 8 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 28 kwietnia 1952 r. (M.P.52.A-41.584) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 maja 1952 r.