§ 7. - Powoływanie, obowiązki i wynagrodzenie rzeczoznawców w postępowaniu o przymusowy wykup maszyn. - M.P.1951.A-46.603 - OpenLEX

§ 7. - Powoływanie, obowiązki i wynagrodzenie rzeczoznawców w postępowaniu o przymusowy wykup maszyn.

Monitor Polski

M.P.1951.A-46.603

Akt utracił moc
Wersja od: 16 lipca 1955 r.
§  7.
Do wykonania czynności związanych z wydaniem opinii rzeczoznawca powinien przystąpić bezzwłocznie po wezwaniu władzy orzekającej o wykupie określającym przedmiot i zakres opinii.