§ 5. - Powoływanie, obowiązki i wynagrodzenie rzeczoznawców w postępowaniu o przymusowy wykup maszyn. - M.P.1951.A-46.603 - OpenLEX

§ 5. - Powoływanie, obowiązki i wynagrodzenie rzeczoznawców w postępowaniu o przymusowy wykup maszyn.

Monitor Polski

M.P.1951.A-46.603

Akt utracił moc
Wersja od: 16 lipca 1955 r.
§  5.
1.
Rzeczoznawcy wpisani na listę składają prezydium wojewódzkiej rady narodowej pisemne przyrzeczenie treści następującej:

"Świadom odpowiedzialności przed prawem przyrzekam, że obowiązki rzeczoznawcy wykonywać będę z całą sumiennością i bezstronnością i że zachowam w tajemnicy to wszystko, o czym dowiem się przy wykonywaniu moich obowiązków."