§ 3. - Powoływanie, obowiązki i wynagrodzenie rzeczoznawców w postępowaniu o przymusowy wykup maszyn. - M.P.1951.A-46.603 - OpenLEX

§ 3. - Powoływanie, obowiązki i wynagrodzenie rzeczoznawców w postępowaniu o przymusowy wykup maszyn.

Monitor Polski

M.P.1951.A-46.603

Akt utracił moc
Wersja od: 16 lipca 1955 r.
§  3.
1.
Rzeczoznawcą może być osoba, która posiada obywatelstwo polskie, korzysta z pełni praw obywatelskich i cywilnych, mieszka na terenie województwa (m. st. Warszawy, m. Łodzi), posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wydania opinii oraz wyraziła zgodę na pełnienie obowiązków rzeczoznawcy.
2.
Rzeczoznawców powołuje się na okres dwóch lat.
3.
O każdej zmianie zamieszkania rzeczoznawca powinien zawiadomić prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m. st. Warszawy, m. Łodzi).