Monitor Polski

M.P.2015.397

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 maja 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 marca 2015 r.
o powołaniu Wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego

nr 1131.2.2015

Na podstawie art. 45 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1647) z dniem 10 kwietnia 2015 r. na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuję na stanowiska Wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego:

1. Pana Jacka CHLEBNEGO
2. Pana Janusza Roberta DRACHALA
3. Panią Marię Barbarę WIŚNIEWSKĄ
4. Pana Marka Aureliusza ZIRKA-SADOWSKIEGO