Monitor Polski

M.P.2017.684

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 lipca 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 lipca 2017 r.
o powołaniu Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego

nr 1131.10.2017

Na podstawie art. 194 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. powołuję Pana Mariusza Romana MUSZYŃSKIEGO na stanowisko Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego.