Monitor Polski

M.P.2016.689

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 lipca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 1131.7.2016
REZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 czerwca 2016 r.
o powołaniu Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

Na podstawie art. 45 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1647 oraz z 2015 r. poz. 1224) na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, powołuję Pana Jana RUDOWSKIEGO na stanowisko Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.