Monitor Polski

M.P.2016.268

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 marca 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 lutego 2016 r.
o powołaniu w skład Rady Polityki Pieniężnej

nr 1131.4.2016

Na podstawie art. 227 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036 oraz z 2015 r. poz. 855 i 1513) z dniem 20 lutego 2016 r. powołuję w skład Rady Polityki Pieniężnej:

1. Pana Łukasza Jerzego HARDTA
2. Pana Kamila ZUBELEWICZA.