Monitor Polski

M.P.2015.1091

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 listopada 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 listopada 2015 r.
o powołaniu w skład Rady Ministrów

Na podstawie art. 154 ust. 1 w związku z art. 147 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., z dniem 16 listopada 2015 r. powołuję w skład Rady Ministrów:
Pana Piotra Tadeusza GLIŃSKIEGO - na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów i

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pana Mateusza Jakuba MORAWIECKIEGO - na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów i

Ministra Rozwoju

Pana Jarosława Adama GOWINA - na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów i

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pana Mariusza BŁASZCZAKA - na urząd Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji

Pana Antoniego MACIEREWICZA - na urząd Ministra Obrony Narodowej

Pana Witolda Jana WASZCZYKOWSKIEGO - na urząd Ministra Spraw Zagranicznych

Pana Pawła Włodzimierza SZAŁAMACHĘ - na urząd Ministra Finansów

Pana Zbigniewa Tadeusza ZIOBRĘ - na urząd Ministra Sprawiedliwości

Pana Dawida Bohdana JACKIEWICZA - na urząd Ministra Skarbu Państwa

Panią Annę Elżbietę ZALEWSKĄ - na urząd Ministra Edukacji Narodowej

Pana Jana Feliksa SZYSZKĘ - na urząd Ministra Środowiska

Panią Elżbietę RAFALSKĄ - na urząd Ministra Rodziny, Pracy i

Polityki Społecznej

Pana Krzysztofa JURGIELA - na urząd Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Wsi

Pana Andrzeja Mieczysława ADAMCZYKA - na urząd Ministra Infrastruktury i

Budownictwa

Pana Konstantego RADZIWIŁŁA - na urząd Ministra Zdrowia

Pana Marka Józefa GRÓBARCZYKA - na urząd Ministra Gospodarki Morskiej i

Żeglugi Śródlądowej

Panią Annę Marię STREŻYŃSKĄ - na urząd Ministra Cyfryzacji

Pana Witolda Jerzego BAŃKĘ - na urząd Ministra Sportu i Turystyki

Panią Beatę Agnieszkę KEMPĘ - na urząd Ministra - Członka Rady

Ministrów

Panią Elżbietę Barbarę WITEK - na urząd Ministra - Członka Rady

Ministrów

Pana Mariusza KAMIŃSKIEGO - na urząd Ministra - Członka Rady

Ministrów

Pana Krzysztofa Józefa TCHÓRZEWSKIEGO - na urząd Ministra - Członka Rady

Ministrów

Pana Henryka KOWALCZYKA - na urząd Ministra - Członka Rady

Ministrów