Monitor Polski

M.P.2019.894

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 września 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 lipca 2019 r.
o powołaniu w skład Państwowej Komisji Wyborczej

nr 1131.10.2019

Na podstawie art. 157 § 2 pkt 1 i § 3 oraz art. 158 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) z dniem 29 lipca 2019 r. powołuję Pana Wojciecha Sycha - sędziego Trybunału Konstytucyjnego w skład Państwowej Komisji Wyborczej.