Monitor Polski

M.P.2014.1147

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 grudnia 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 grudnia 2014 r.
o powołaniu w skład Państwowej Komisji Wyborczej

nr 1131-22-2014

Na podstawie art. 157 § 2 i § 3 oraz art. 158 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072) z dniem 4 grudnia 2014 r. powołuję w skład Państwowej Komisji Wyborczej następujące osoby:

1. Pana Wiesława BŁUSIA - sędziego Sądu Najwyższego
2. Pana Zbigniewa CIEŚLAKA - sędziego Trybunału
Konstytucyjnego
3. Pana Arkadiusza DESPOTA-MŁADANOWICZA - sędziego Naczelnego Sądu
Administracyjnego
4. Pana Wojciecha HERMELIŃSKIEGO - sędziego Trybunału

Konstytucyjnego

5. Pana Wojciecha KRĘCISZA - sędziego Naczelnego Sądu
Administracyjnego
6. Pana Sylwestra MARCINIAKA - sędziego Naczelnego Sądu
Administracyjnego
7. Pana Janusza NIEMCEWICZA - sędziego Trybunału

Konstytucyjnego w stanie

spoczynku

8. Pana Krzysztofa STRZELCZYKA - sędziego Sądu Najwyższego