Powołanie w skład Państwowej Komisji Wyborczej.

Monitor Polski

M.P.2007.77.823

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 października 2007 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 października 2007 r.
o powołaniu w skład Państwowej Komisji Wyborczej

nr 1131-37-07

Na podstawie art. 36 ust. 3 i art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360) z dniem 21 października 2007 r. powołuję Panią Marię Aleksandrę GRZELKĘ, sędziego Sądu Najwyższego, w skład Państwowej Komisji Wyborczej.