Powołanie Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2015.776

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 sierpnia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 sierpnia 2015 r.
o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

nr 1131.26.2015
Na podstawie art. 143 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. powołuję z dniem 7 sierpnia 2015 r. Panią Małgorzatę Barbarę SADURSKĄ na stanowisko Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.