§ 2. - Powołanie Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2006.56.593

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 sierpnia 2006 r.
§  2.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.