Powołanie Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2006.56.593

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 sierpnia 2006 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 sierpnia 2006 r.
o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

nr 113-37-06
Na podstawie art. 143 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. powołuję z dniem 2 sierpnia 2006 r. Pana Aleksandra Marka SZCZYGŁO na stanowisko Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.