Monitor Polski

M.P.2015.726

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 lipca 2015 r.
w sprawie powołania Rzecznika Praw Obywatelskich

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 209 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1648 oraz z 2015 r. poz. 1064) oraz art. 29 ust. 1 i art. 31 ust. 1 Regulaminu Sejmu, powołuje Adama BODNARA na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.