Powołanie Rzecznika Praw Dziecka.

Monitor Polski

M.P.2001.7.109

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 lutego 2001 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 lutego 2001 r.
w sprawie powołania Rzecznika Praw Dziecka.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69) powołuje
PAWŁA JAROSA

na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka.